Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

“Öğrenen ve Öğrenmeyle Uyumlu Oyunların Tasarımı” Webinarı / Webinar on “Designing Games that Resonate with Learners and Learning”


ODTÜ Bilim İletişimi Grubu iş birliği; ODTÜ GİSAM Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve MIT Eğitim Arcade/Yıldız Teknik Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Çiğdem Uz Bilgin organizasyonu ile; 26 Mayıs 2020, Salı günü, saat 21.30’da (ABD saati ile 14.30), MIT Karşılaştırmalı Medya Çalışmaları Bölüm Başkanı ve Scheller Öğretmen Eğitimi Programı ve Eğitim Arcade Yöneticisi Prof. Eric Klopfer’in konuşmacı olarak katılacağı, “Öğrenen ve Öğrenmeyle Uyumlu Oyunların Tasarımı” konulu bir webinar düzenlenecek.


Webinar, https://www.youtube.com/user/middleastechuniv adresinden İngilizce, https://www.youtube.com/METUOpenCourseWare adresinden ise Türkçe olarak yayımlanacak.


Webinar hakkında


MIT Eğitim Arcade'de, uzun yıllar boyunca oyuncuların yaşamlarıyla derin bağlantıları olan, okulda ve evde hayatlarının bir parçası olabilecek, meraklarını ve kararlılıklarını artırabilecek, hatta hayallerine sızabilecek öğrenme amaçlı oyunları tasarlanmaktadır.


Bu oyunlar; yaşamlarına, tutkularına ve içine yerleştirildikleri tüm sistemlere yansıma yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bu oyunları tasarlarken, uygularken ve araştırırken edinilen deneyime dayanarak, okul içi ve dışında öğrenim için hazırlanan “Rezonans Oyunları”nı tasarlamaya yönelik için bir dizi ilke oluşturulmuştur.


Bu konuşmada, oyunların olumlu ve etkili eğitim deneyimleri yaratmak için son derece ümit verici bir ortam olduğuna ve tasarım tabanlı araştırmalardan elde edilen kanıtlara dayanarak Rezonans Oyunları tasarlamanın ilkeleri, ana hatlarıyla tartışılacaktır.


Prof. Eric Klopfer hakkında


Eric Klopfer’in araştırmaları, K-12 öğrencileri ve öğretmenlerinin konuları derinlemesine anlamalarına yönelik bilgisayar oyunlarının ve simülasyonlarının geliştirilmesi ve kullanımına odaklanmaktadır.


Üzerinde çalıştığı oyunlar, yeni ve yaygın teknolojilerin mobil ve web tarafından sunulan oyun platformlarından sanal ve artırılmış gerçekliğe kadar, öğrenme zorluklarına çözüm bulma yollarını araştırmaktadır.


“Adventures in Modeling”, “The More We Know”, “Resonant Games,” kitaplarının ortak yazarı ve “Artırılmış Öğrenme”nin yazarıdır. Laboratuvarı; çeşitli mobil biyoloji oyunları, kitlesel çok oyunculu oyun ve The Radix Endeavor'un yanı sıra karmaşık sistemleri modellemek için StarLogo Nova ve artırılmış gerçeklik oluşturmak için Taleblazer gibi platformlar içeren yazılımlar üretmiştir. Prof. Klopfer; aynı zamanda kar amacı gütmeyen Öğrenme Oyunları Ağı'nın kurucu ortağı ve eski Başkanıdır (www.learninggamesnetwork.org).
A webinar on “Designing Games that Resonate with Learners and Learning” will be held on Tuesday, May 26, 2020, at 9.30 pm (US time at 2.30 pm), with the organization of METU GİSAM President Prof. Dr. Kürşat Çağıltay and Researcher Dr. Çiğdem Uz Bilgin from MIT Eğitim Arcade/Yıldız Technical University, in cooperation with METU Science Communication Group. Prof. Eric Kopfler, Head of Comparative Media Studies and Writing, and Director of Scheller Teacher Education Program and The Education Arcade of MIT, will attend the webinar as the speaker.


The webinar will be broadcasted in English on https://www.youtube.com/user/middleastechuniv, and in Turkish on https://www.youtube.com/METUOpenCourseWare.


About the webinar


In the MIT Education Arcade, we have spent over a decade designing learning games that have deep connections with players’ lives—artifacts that could be a part of their lives in school and at home, that could rouse their curiosity and determination, that might even seep into their dreams and imaginations.


Our games are designed to resonate with their lives, passions, and all the systems in which they are embedded. Based on our experience designing, implementing, and researching these games, we have created a set of principles for designing “Resonant Games”, which are designed for learning in and out of school. 


This talk will argue that games are an extremely promising medium for creating positive and effective educational experiences, and outline principles for designing Resonant Games based on evidence from design based research.


About Prof. Eric Kopfler


Eric’s research focuses on the development and use of computer games and simulations for building deep understanding, primarily focusing on K-12 students and teachers. 

The games that he works on explore ways that new and ubiquitous technologies can address learning challenges, ranging from mobile and web-delivered game platforms to virtual and augmented reality. 

He is the co-author of the books “Adventures in Modeling”, “The More We Know”, and “Resonant Games”, as well as author of “Augmented Learning”. His lab has produced software that includes several lines of mobile biology games, the Massively Multiplayer game, and The Radix Endeavor, as well as platforms such as StarLogo Nova for modeling complex systems, and Taleblazer for creating augmented realities. Eric is also the co-founder and past President of the non-profit Learning Games Network (www.learninggamesnetwork.org).


bu haberi paylaşın:

Top