Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Sıfır Atık Birimi, 2013 Atık Toplama Kumbarası Yerleştirdi / METU Zero Waste Unit Placed 2013 Waste Collection Boxes


  ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 2019 yılında kurulan Sıfır Atık Birimi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmalarına başlayarak kampüsün çeşitli noktalarına atık toplama kumbaralarını yerleştirdi.


Sıfır Atık Birimi, ODTÜ kampüsünde bulunan 194 binadaki 574 kata “kağıt atıklar”, “cam, metal, plastik ve ambalaj atıkları” ile “evsel atıklar” için ayrı kumbaralar barındıran üçlü setlerin yanı sıra 182 binadaki 300 kata da organik atıkların toplanmasına yönelik birer kumbaranın dağıtımını yaptı. Buna ek olarak 13-14 Nisan’da, maske ve eldiven gibi Covid-19 malzeme atıklarına yönelik olarak kampüs genelinde 300 kumbara yerleştiren birim, ayrıştırılmış atık toplama amacıyla, kampüs genelinde belirlediği çeşitli noktalara 210 adet konteyner yerleştirerek çalışmalarına devam edecek.


Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile üniversitede atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinde en üst düzeyde faydaya en düşük maliyetle ulaşılması hedefleniyor. ODTÜ, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulumunu tamamlayarak Temel Sıfır Atık Belgesini almayı amaçlıyor.


Detaylı bilgi için http://imidb.metu.edu.tr/sifir-atik-birimi adresi ziyaret edilebilir.Zero Waste Unit, established in 2019 within the METU Directorate of Administrative and Financial Affairs, started to work on the establishment of the Zero Waste Management System and placed waste collection bins at various points of the campus.


METU Zero Waste Unit distributed triple sets containing bins for "paper waste", "glass, metal, plastic and packaging waste" and "domestic waste" on 574 floors in 194 buildings, as well as bins to collect organic wastes on 300 floors in 182 buildings on the METU campus. In addition, 300 collection bins were placed across the campus for Covid-19 material wastes, such as masks and gloves on April 13-14. The unit will continue its operations by placing 210 containers at various points determined throughout the campus for segregated waste collection.


It is aimed to reach the highest level of benefits at the lowest cost in the processes of reducing waste, collecting them separately at the source, temporary storage, collecting, transporting and processing, starting from the prevention of waste formation at the university, by using the Zero Waste Management System. METU targets to obtain the Basic Zero Waste Certificate by completing the installation of the Zero Waste Management System until 31 December 2020.


For detailed information, http://imidb.metu.edu.tr/sifir-atik-birimi can be visited.


bu haberi paylaşın:

Top