Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Uzaktan Öğretim / Distance EducationRektörlük tarafından 30 Mart 2020 tarihinde gönderilen, "Uzaktan Öğretim" konulu duyuru metni aşağıda yer almaktadır / The announcement about "Distance Education", sent by the Presidency on March 30, 2020, is given below:


Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan 26 Mart 2020 tarihli son açıklamada 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nin uzaktan eğitim ve dijital eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu yöntemlerle tamamlanması mümkün olmayan uygulamalı dersler için, Bahar Dönemi takvimi yaz aylarına taşınabilecektir.


Öğrencilerimizin ileriye dönük mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, öğretim elemanlarımızın 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerini mümkün olduğunca “Yaz Aylarına Uzatılmamış Akademik Takvim” (bundan sonra “Normal Dönem Akademik Takvimi” olarak geçecektir) tarihleri içinde tamamlamasının önemli olduğunu hatırlatmak isteriz.


Öte yandan, uzaktan eğitime geçilme kararının, eğitime ara verilmesi kararından bir hafta sonra alınmasından dolayı ve 23 Mart tarihinde başlamış olan uzaktan öğretim sürecinin ilk haftalarının birçok hocamız için derslerini yeni sisteme uygun şekilde planlama ve bu planları hayata geçirme haftaları olarak değerlendirilebileceği konusunda geri dönüşler aldığımız için; Akademik Takvim'de 08 Mayıs 2020 olan derslerin kesilme tarihini, öğretim elemanlarımızın ihtiyaçlarına göre 05 Haziran 2020’ye kadar esnetilebilmesi hedeflenmiştir. Bu planlanma temelinde, yarıyıl sonu (Final) sınavları da önceden belirlenen 09-22 Mayıs 2020 tarihten bir ay sonra başlatılacak ve ilgili süreçler (notların verilmesi, notların ilanı vb.) bu şekilde işletilebilecektir. Ayrıca, uzaktan eğitim uygulamaları nedeniyle sistemde bir yüklenme olmasını önleyebilmek için final sınavları döneminin normal süresinden bir hafta daha uzun tutularak 06-26 Haziran 2020 tarihleri arasına kaydırılması, bu süreçte yaşanılabilecek problemleri en az seviyeye indirebilecektir. Böylece Üniversitemizde uzaktan öğretim yoluyla verilmeye başlanmış olan dersler için aynı zaman diliminde not verme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu adaptasyonlar sonucunda Akademik Takvim'de yapılan uyarlamalar Fakülte, Enstitülere ve Yüksekokullarımıza iletilecek ve ilgili web sayfamızda paylaşılacaktır.


Ders içeriğindeki uygulamaların uzaktan öğretim imkanlarıyla tamamlanması mümkün olmayan derslerimiz için; henüz süresi belirsizliğini koruyan Koronavirüs salgını sonrasında yoğunlaştırılmış bir akademik takvim önerilmesi, önerilecek olan ilgili “Bahar Dönemi için Yoğunlaştırılmış Yaz Ayları Akademik Takvimi” (bundan sonra “Yoğunlaştırılmış Dönem Akademik Takvimi” olarak geçecektir) kapsamında derslerin ve not verme işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Koronavirüs salgınının uzun sürmesi durumunda söz konusu takvimin başlangıç tarihi, süresi ve yoğunluğuyla ilgili herhangi bir öngörüde bulunabilmemizin mevcut durumda mümkün olmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Aynı nedenle, Üniversitemizde yürütülmekte olan Yaz Okulu Dönemi’nin yapılıp yapılamayacağı; yapılması durumunda hangi şartlarda yapılabileceği salgının seyriyle bağlantılı olduğu için henüz bir netlik kazanmamıştır.


Derslerini “Normal Dönem Akademik Takvimi” süresi içinde tamamlamayı planlayan öğretim elemanlarımızdan ara sınavlar ve Final sınavları ile ilgili sorular gelmektedir. Normal Dönem Akademik Takvimi süresinde derslerini tamamlayabilecek öğretim elemanlarımızın ara sınavlarını da bu süre içerisinde dijital imkanları kullanarak yapmaları beklenmektedir. Final sınavları; ilgili öğretim elemanının uygun bulması durumunda, dijital imkanlarla “Normal Dönem Akademik Takvimi” süresi içinde yapılabilecektir. Ancak, dijital kaynaklarla Final sınavının yapılmasını uygun bulmayan öğretim elemanları için, “Yoğunlaştırılmış Dönem Akademik Takvimi” başlangıcında Final sınavlarının yapılabilmesi için bir süre ayrılması planlanmaktadır. Yaz aylarına sarkması beklenen “Yoğunlaştırılmış Dönem Akademik Takvimi” içinde tamamlanacak derslerin Final sınavlarının da bu akademik takvim döneminin sonunda olması planlanmaktadır.


Bu süreçte, Engelsiz ODTÜ Birimi’nden destek alan öğrencilerimizin eğitimlerinin sorunsuz ilerleyebilmesi için öğretim üyelerimizin uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili materyallerini (video çekimi, ders materyali paylaşımı vb.) hazırlarken bu konuya özen göstermeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. Konuyla ilgili uygulama önerilerini https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/ adresinde bulabilirsiniz.


Uzaktan eğitim sürecinde, engelli öğrencilerimize yönelik olarak ders materyallerinin uyarlanmasıyla ilgili desteğe ihtiyaç duyulması durumunda, Engelsiz ODTÜ Birimi (e-posta: engelsiz@metu.edu.tr, Tel: 210 7073/7196) ile iletişime geçebilirsiniz.


Tüm öğretim elemanlarımıza hizmet vermek amacıyla hazırlanan uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirmeler https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/ adresindeki web sayfamız sürekli güncellenmektedir. Dijital eğitim imkanlarımızın kullanımıyla ilgili tanıtım, bilgilendirme ve eğitim videolarının geliştirilmesine devam edilmektedir. ODTÜClass üzerinde bulunan sınav araçlarının kullanımı ve uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme süreçleriyle ilgili bilgiler de yine uzaktan eğitim web sayfasında paylaşılacaktır. Öğretim yönetim sistemimiz olan ODTÜClass ortamında bulunan sınav araçlarıyla ilgili bilgiye sisteme girdiğinizde sol üst köşede bulunan “Öğretim Elemanları için ODTÜClass Kullanıcı Kılavuzu” (https://odtuclass.metu.edu.tr/mod/resource/view.php?id=1) bağlantısından ulaşabilirsiniz.


ODTUClass kullanım oranları incelendiğinde öğretim elemanlarımızın büyük çoğunluğunun bu ortamda derslerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca, senkron ders yapma araçlarının da yoğun olarak kullanıldığı; derslerin hem senkron hem de asenkron olarak devam ettirildiği görülmektedir. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerimizin taleplerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülmekte; bu ihtiyacın hem Üniversitemiz genelinde hem de akademik birimlerimizde yürütülen kampanyalarla karşılanması için büyük çaba sarf edilmektedir. ODTÜ duyarlılığı ile bu konuda önemli ilerleme sağlanmıştır.


Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin uzaktan eğitimle derslerini sürdürdüğü bu olağan dışı dönemde bilişim ve bilgi güvenliği çok daha fazla önem kazanmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde web sayfamızla ilgili yanıltıcı e-postalar ve sanal ortam paylaşımları olmuştur. Kurumumuza zarar vermeye ve mensuplarımızı yanıltmaya yönelik bu ve benzeri tüm tehditlere karşı hepimizin dikkatli olması gerekmektedir. Öğrenci veya mensuplarımızın süreç hakkında bilgi ihtiyacı veya önerileri olduğu durumlarda doğrudan ilgili birimlerimizle iletişim kurmaları, taleplerini bu birimlere iletmeleri; bilgi kaynağı doğrulanmamış hatalı veya yanıltıcı olabilecek bilgilere itibar etmemeleri ve yaymamaları Üniversitemizin bu gibi saldırılardan korunması bakımından önem arz etmektedir.


İçinden geçtiğimiz bu olağan dışı dönemde tüm çabamız hepimizin öncelikle sağlıklı kalması ve tüm zorluklara rağmen eğitim-öğretim süreçlerimizi mümkün olduğunca zarar görmeden sürdürebilmektir. Bu bağlamda öğrenci ve mensuplarımızın; bu anlayışla süreçlere destek vermesi, yapıcı öneri ve değerlendirmelerini iletmeleri bizler için önemli ve değerlidir. Anlık ve mümkün olduğu kadar hızlı adaptasyon gerektiren bu dönemde, eğitim-öğretim süreçlerimizle ilgili olabilecek tüm gelişmeleri ve iyileştirme alternatiflerini yakından takip etmekte ve sizlerle sürekli paylaşmaktayız. Bu zorlu dönemde özveriyle tüm imkanlarını kullanarak eğitim-öğretim süreçlerimizin sağlıklı bir şekilde devam etmesine destek veren tüm birim, mensup ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.
In line with the latest announcement of the Council of Higher Education on 26 March 2020, the 2019–2020 Spring Term will be conducted via distance education and online education. Lessons containing practical elements that cannot be taught through such means will be conducted in the summer months of the Spring Term.


We would like to remind you of the need to prevent any feelings of unfair treatment among our students that may emerge in the upcoming months, for which it is important that instructors fulfill their 2019–2020 Spring term classes as much as they can within the “Academic Calendar not Extended into the Summer Months” (which will be referred to as the “Regular Term Academic Calendar”).


On the other hand, based on the feedback that the distance education decision was taken a week after the decision to take a break was made and that the instructors spent the first week of the distance education period, started on 23 March, adapting their courses to the new system, and that this week should be considered as a period of implementing these adaptations to the system, we are intending to extend the end of term from 08 May 2020 up until 05 June 2020 depending on the instructors’ needs. Under this rearrangement, the final exams will be rescheduled to take place one month later than the announced exam dates of 09–22 May, 2020, and all related processes (grading, announcement of the grades, and etc.) will be carried out accordingly. Furthermore, to prevent any overload in the system due to distance education, the final exam period will be extended by a week, and rescheduled between 06–26 June, 2020, so as to minimize the issues that can emerge during the exam period. We are aiming to finalize the grading process within the same period defined for the distance education we are providing at our university. After the completion of these adaptions, the Academic Calendar will be sent to the Faculties, Institutes and Departments, and will be posted on our website.


For the course content that cannot be completed via distance education, we are planning to offer an intensive academic calendar to be applied after the end of this unpredicted Coronavirus period, and to complete the teaching and grading of the courses within the proposed “Intensive Summer Academic Calendar for the Spring Term (to be referred to as the “Intensive Period Academic Calendar”). We cannot forecast the start date, period or intensity of the aforementioned calendar, as we do not know the course the Coronavirus pandemic will take, and for the same reason, we cannot yet clarify whether we will be hosting a summer school at our University. Furthermore, if we do manage to host a summer school, we cannot know under what circumstances it will be conducted, as every decision depends on the course of the pandemic.


We have been receiving questions from our instructors who are still planning to complete their courses within the “Normal Term Academic Calendar” regarding the mid-term and final exams. The instructors who can complete their courses within the Normal Term Academic Calendar are expected to hold their mid-terms using the digital facilities; and the final exams can also be held via digital facilities during the Normal Term Academic Calendar if the instructors find it suitable. For those instructors who think the use of digital facilities to hold Final Exams is not appropriate, we are planning to set aside a few days at the beginning of the “Intensive Period Academic Calendar” to hold exams. The Final exams for the “Intensive Period Academic Calendar”, which is expected to extend into the summer months, are planned to be held at the end of the academic calendar.


We would also like to mention that to provide uninterrupted education to our students who receive support from the Engelsiz ODTU Unit (Disability Support Office), our instructors should take this student body into consideration while preparing material (recording videos, sharing course material, etc.) using distance education apps. Some suggestions are available at https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/.


If you need any help in adapting the course material during the distance education period, contact the Engelsiz ODTU Unit (Disability Support Office) at engelsiz@metu.edu.tr, or Tel: 210 7073/7196.


Notifications are being sent out to support our instructors in their adaptation to distance education, and are constantly updated at https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/, and the creation of introductory, notification/enlightenment and training videos about digital education is still in progress. Information about the use of the assessment tools on ODTÜClass will be posted, along with details of the evaluation and assessment process for distance education, at the distance education website. You can access information about the ODTÜClass assessment tools from the “Öğretim Elemanları için ODTÜClass Kullanıcı Kılavuzu (https://odtuclass.metu.edu.tr/mod/resource/view.php?id=1) link at the top left corner of the page when you log in to ODTUClass.


It can be understood from an analysis of ODTÜClass use that a vast majority of our instructors conduct their lessons in this medium. It can also be understood that synchronized education tools are used extensively. We are aware that lessons are being conducted in both a synchronized and asynchronized manner. A survey to identify the needs of our students in terms of Internet and computer access is still underway. Significant effort is being spent to satisfy their requirements in this regard through campaigns launched both by our University and by the individual academic units. Great steps have been taken thanks to the high level of devotion to ODTÜ.


Informatics and Information security have gained outmost importance during this extraordinary period, at a time when our students and instructors are continuing their lessons via distance education. There have been misleading e-mails and social media posts about our website, and we should maintain a high level of awareness of such threats and attacks aiming to disparage our institution and mislead our members. To protect our University from such assaults, it is crucial that our students and staff members contact the related unit directly, and submit a request when they require any information about the process or if they have any suggestions, and do not accredit or spread the false or misleading information from unconfirmed sources.


Throughout this extraordinary period, all of our efforts should, first and foremost, be directed at staying healthy, and continuing to provide education as best we can, without putting ourselves at risk. In this context, it is of vital importance that our students and staff members support us with this understanding, and provide us with constructive suggestions and evaluations. In this period, when rapid adaptation is of utmost importance, all developments and improvements regarding our education process are followed closely and shared with you continuously. We give thanks to all our units, staff members and students for supporting us in the continuation of our education process, utilizing all facilities with the greatest of devotion.Rektörlük tarafından 20 Mart 2020 tarihinde gönderilen, "Uzaktan Öğretim - 1" başlıklı duyuru metni aşağıda yer almaktadır / The announcement titled "Distance Education - 1", sent by the Presidency on March 20, 2020, is given below:


Üniversitemizde Koronavirüse karşı alınmakta olan önlemlerle ilgili çalışmalar; güncel gelişmeler takip edilerek ve ilgili kurumlarla sürekli etkileşim kurularak düzenlenmekte ve güncellenmektedir.


YÖK tarafından yapılan açıklamalar dahilinde, Üniversitemizde 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde açılan Hazırlık Okulu, Ön-Lisans, Lisans ve Lisansüstü derslerinde uzaktan öğretim süreci başlayacaktır.


Uzaktan öğretim yöntemiyle istenilen kalitede verilemeyeceği düşünülen uygulamalı veya uygulama ağırlıklı derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak Koronavirüs salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir.


Söz konusu sürecin yönetilmesi ile ilgili bilgilendirmeler; ilgili öğretim elemanları, dekanlıklar, enstitü ve yüksekokul müdürlükleri ile paylaşılmıştır. Kayıtlı olduğunuz derslerle ilgili uygulamalar konusundaki bilgilendirmeler, ilgili öğretim elemanları ve bölüm başkanlıkları tarafından yapılacaktır.


ODTÜ Ailesi olarak bu süreci tüm öğrenci ve mensuplarımızla, Üniversitemize yakışır bir yapıcılık ve olgunlukla, eğitim ve öğretim kalitemizden ödün vermeden tamamlayacağımıza olan inancımızı paylaşır, herkese sağlıklı ve başarılı bir süreç dileriz.
The precautionary measures regarding the Coronovirus taken at our university are being updated in accordance with the recommendations and guidance provided by the relevant government institutions.


Pursuant to the announcement that has been made by the Council of Higher Education (YÖK), all the DBE (Department of Basic English) courses, associate’s degree courses, bachelor’s degree courses and graduate courses, which started at the beginning of the Spring Semester of 2019-2020 academic year, will start to be offered online as of March 23, 2020.


For the applied courses or the courses that mostly include practical application of concepts, which may be difficult to teach via online platforms, condensed academic calendars will be prepared for each program, and certain courses may be taught during the summer, after the COVID-19 pandemic has cleared.


Academic staff members, the dean’s offices, institutes, vocational schools and the school of foreign languages have been provided with all the necessary information regarding the management of the courses. Announcements regarding the procedures related to the courses you registered for will be made by the relevant academic staff member and the department chairs.


We believe that as the METU family, we will be able to accomplish these tasks successfully. We wish you all a healthy and successful semester.


bu haberi paylaşın:

Top