Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ’ye 13 Milyon Avro’luk Proje Desteği / Project Grant of 13 Million Euros for METU


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2. Dönem çağrısı dahilinde Üniversitemizden iki proje desteklenmeye hak kazandı.


“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” olmak üzere iki başlıkta açılan çağrılar ile sanayide verimliliğin artırılması, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesinin desteklenmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak, toplam büyüklüğü 473 milyon Avro olan 123 başvuru kabul edildi. Kapsamlı değerlendirme sürecinin sonunda, 26 Aralık 2019 tarihinde açıklanan kısa liste ile başvuruda bulunduğumuz her üç projemiz de, nihai 17 proje içerisinde yer almaya hak kazandı. Saha ziyaretleri sonucunda, programın sektörel ve bölgesel öncelikleri göz önünde bulundurularak ODTÜ’nün iki projesinin de içinde yer aldığı toplam 11 proje desteklenmeye uygun görüldü.


Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı Sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/161/duyuru_detay adresinden ulaşılabilir.


“Yaratıcı Endüstriler” başlıklı çağrı dahilinde desteklenmeye uygun görülen ODTÜ projesi:


Proje adı: Oyun, Giyilebilir Teknolojiler ve Yeni Nesil Filmler: Yaratıcı Endüstriler Aracılığı ile Ekonomik Kalkınma

Proje yürütücüsü: ODTÜ

Proje ortakları: ODTÜ TEKNOKENT, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Ticaret Odası, TOGED (Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği), Moda Tasarımcıları Derneği

Proje bütçesi: 5 Milyon €


“Araştırma-Geliştirme” başlıklı çağrı kapsamında desteklenmeye uygun görülen ODTÜ projesi:


Proje adı: ODTÜ Dijital İnovasyon Merkezi

Proje yürütücüsü: ODTÜ

Proje ortakları: TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) , MAKFED (Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu), ODTÜ TEKNOKENT

Proje bütçesi: 8 Milyon €METU’s two projects are granted in Ministry of Industry and Technology’s Competitive Sectors Program’s second phase calls within the scope of Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) which is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.


The new 123 applications with a total value of 473 million euros applied for the new call for proposals under the titles of “Creative Industries” and “Research and Development”, which aims increasing industry productivity, commercialization of innovation and reducing the current deficit. A detailed and comprehensive evaluation resulted in 17 successful project applications to be shortlisted including all three of our projects, on December 26, 2019. As a result of field trips, considering sectorial and regional priorities of the program, a total of 11 projects including METU’s two projects found eligible for support.


Detailed information on Competitive Sectors Programme’s Results of Call for Project Proposals can be accessed via https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/en/161/duyuru_detay.


METU Project entitled to be supported as a part of "Creative Industries" titled call:


Project name: Games, Wearables and New Generation Film-making: Emergence of Creative Industries and Transformation of Economy through Innovative Technologies

Project coordinator: METU

Project partners: ODTÜ TEKNOKENT, Ankara Development Agency, Ankara Chamber of Commerce, TOGED (Game Developers Association of Turkey), The Fashion Designers Association.

Project budget: 5 Million €


METU Project entitled to be supported as a part of "Research & Development" titled call:


Project name: METU Digital Innovation Center

Project coordinator: METU

Project partners: TAYSAD (Automotive Suppliers Association of Turkey) , MAKFED (Turkish Machinery Federation), ODTÜ TEKNOKENT

Project budget: 8 Million €


bu haberi paylaşın:

Top