Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Rektörlüğü Eymir Gölü Açıklaması


Üniversitemiz arazisi içinde yer alan, yönetimi ODTÜ’de olan ve girişi herkese açık olan Eymir Gölü ile ilgili olarak dün akşam saatlerinden itibaren internet basınında ve bugün yazılı medyada yer alan haberler ile ilgili olarak kamuoyunun daha ayrıntılı bilgilendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.


Üniversitemizin; Eymir Gölü yönetimiyle ilgili tüm birimlerin katkıları ile, Avrupa Birliği tarafından geliştirilen EUROSITE Avrupa Rehberi kullanılarak; farklı disiplinlerden bilim insanları, alanla ilişkili sivil toplum kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile oluşturduğu mevcut Eymir Gölü Yönetim Planı bulunmaktadır.


“Eymir Gölü Yönetim Planı”; farklı disiplinlerden bilim insanları ve araştırmacılar, idari birimlerden ilgili yetkililer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan iki ayrı “Eymir Gölü Yönetim Planı Çalıştayı” sonrasında yayımlanmış, alan tanımı ile ekolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel değerlendirmeler, hedefleri ve yönetimi bu hedeflere ulaştıracak faaliyetler belirlenmiştir.


Daha sonraki aşamada ise; her bir faaliyetin yürütülmesinde kurum veya kuruluşların görev ve sorumlulukları tanımlanmış ve faaliyet planları hazırlanmıştır. Tüm bu çalışmalar; Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı Yönetim Planı’na eş zamanlı olarak yürütülmüş ve planın, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı Yönetim Planı ile uyumlu ve planın tamamlayıcısı olmasına özellikle özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda;3 ideal hedef (uzun vadeli hedef), 1. Beş Yıllık Uygulama Döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen 9 uygulama hedefi ve yönetimi bu hedeflere ulaştıracak 36 faaliyet planlanmıştır.


Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Kasım 2019 tarihinde gönderilen proje önerisi, hali hazırda uygulanmakta olan plan ve projelerde gecikmeye sebep verebileceğinden,söz konusu proje çalışmalarının mevcut Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde, sadece Üniversitemiz ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)’nin ilgili birim ve uzmanlarından oluşacak ekiplerce müştereken yürütülmesinin daha etkin ve uygun olacağı Üniversitemiz tarafından belirtilmiştir.


Bu çerçevede; haberlere konu olan yedi maddelik çevre düzenleme ve iyileştirme projeleri Üniversitemiz tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuş olup Üniversitemizin bu önerileri kabul edilmiştir. Eymir Gölü Yönetim Planı rehberliğinde Üniversitemiz tarafından tespit edilen düzenleme ve iyileştirme projeleri aşağıda yer almaktadır:


1.ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması,

2.Eymir Gölü içerisinden geçen havai elektrik hattının yeraltına alınması,

3.İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması ve/veya mevcut yolların iyileştirilmesi,

4.Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması,

5.Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması,

6.Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması,

7.Eymir'deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


bu haberi paylaşın:

Top