Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Dr. Öğretim Üyesi Batur Ercan’a TÜBA-GEBİP Ödülü / TÜBA-GEBİP Award to Asst. Prof. Batur Ercan


ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Batur Ercan; Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödül Programı kapsamında ödül almaya hak kazanan 28 kişiden biri oldu.


Dr. Öğr. Üyesi Batur Ercan; biyomalzeme ve doku mühendisliği konularında yaptığı araştırmalar ile TÜBA-GEBİP Ödülü’nü aldı. Yapılan bu çalışmalar; vücuda yerleştirilip dokular ile etkileşimde bulunacak malzemelerin yüzey kimyalarını, morfolojilerini, pürüzlülüklerini, vb. yüzey özelliklerini değiştirerek hücre fonksiyonlarını kontrol etmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, Dr. Ercan; özellikle yüzey topografisi üzerine araştırmalar yapıyor ve nanoboyutlarda pürüzlülüğü bulunan malzemelerin kemik, kalp ve vasküler doku üzerine etkilerini inceliyor. Bunlara ek olarak, implant yüzeylerinde oluşturulan nanoboyuttaki topografinin implantlara antibakteriyel özellikler kazandırdığını gözlemleyen Dr. Ercan; bakterilerin bilinen tüm antibiyotiklere karşı direnç kazanmaya başladığı günümüzde enfeksiyonla mücadele etmek için antibakteriyel ajanlar kullanmadan malzeme mühendisliği çözümlerini içeren alternatif yöntemler geliştiriyor.


TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını takdir, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları konusunda teşvik, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme amacıyla 2001 yılından bu yana veriliyor. 2019 yılı kasım ayında TÜBA-Genç Akademi’nin kurulmasıyla; GEBİP Ödülü sahipleri Genç Akademi’nin doğal üyeleri sayılıyor.Assistant Professor Batur Ercan from METU Department of Metallurgical and Materials Engineering, is elected as one of 28 people to receive the award within the framework of the Turkish Academy of Sciences Outstanding Young Scientists Award Program.


Asst. Prof. Batur Ercan received the TÜBA-GEBİP Award for his research on biomaterials and tissue engineering. His research aims to control cellular functions by changing surface properties of implants, i.e., surface chemistry, morphology, roughness, etc., placed into the body to interact with tissues. In line with this target, Dr. Ercan conducts research with a specific focus on altering implant surface topographies, and he examines the effects of biomaterials with roughness in the nanoscale on bone, heart and vascular tissue regeneration. In addition, observing that the nanoscale topography generated on the implant surfaces gave the implants antibacterial properties, Dr. Ercan develops alternative methods that include materials engineering solutions to fight with infection without referring to the use of antibacterial agents, where bacteria are increasingly becoming resistant to all known antibiotics.


The TÜBA-GEBİP Awards are granted since 2001 to appreciate outstanding young scientists working in the fields of nature, engineering, health, and social sciences, to encourage them to pursue scientific research in Turkey and create their teams, to reward Turkey-originated international, sufficient projects and publications.bu haberi paylaşın:

Top