Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner’e Tsunami Alanındaki Öncü Çalışmaları Dolayısıyla Hamaguchi Ödülü / Professor Ahmet Cevdet Yalçıner Received the Hamaguchi Award for His Pioneering Studies on Tsunami


İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Japonya Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Hamaguchi Ödülü’nü 2019 yılı için almaya layık görüldü. Prof. Yalçıner’e ödülü, 29 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen törende, Japonya Ulaştırma, Altyapı ve Turizm Bakanı Akaba Kazuyoshi tarafından takdim edildi.


2016 yılından bu yana verilmekte olan Hamaguchi ödülü; dünyada tsunamiler, fırtınalar ve denize ilişkin afetler konusunda uluslararası ölçekte özgün ve öncü çalışmaları ile hem bilime katkı sağlayan hem de toplumlarda farkındalık yaratan bilim insanları ya da kurumlara verilen özel bir ödüldür.


Ödülün adı, 24 Aralık 1854 (eski Japon takvimine göre 5 Kasım) günü oluşan ve Japonya Wakayama bölgesinde eski adıyla Hiromura (yeni adı Hirogawa) köyünde yıkıcı etki yaratan tsunamiden köy halkını koruyan Hamaguchi Goryo’dan gelmektedir. Bu olayın anısına 2015 yılından itibaren 5 Kasım günü, Birleşmiş Milletler tarafından, tsunami farkındalık günü ilan edilmiştir.


Ödül Gerekçesi:


ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, 1987'den bu yana aktif olarak tsunami bilimi üzerine çalışan seçkin bir araştırmacıdır. Yalçıner, tsunami bilimine; yönettiği çok sayıda ulusal ve uluslararası proje kapsamında, sayısal modelleme tekniklerinde önemli gelişmeler, tsunamiye karşı bilinç arttırma, hazırlıklı olma, toplumların dirençliliği ve çeşitli etki azaltma stratejilerinin geliştirilmesi konularında önemli katkılar sağlamıştır. 1987 yılında Japonya'daki Matsumae Uluslararası Vakfı desteği ile Tohoku Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nobuo Shuto'nun gözetiminde Konuk Araştırmacı olarak görev yaptı. Sadece akademik çalışmalarla kalmayıp, aynı zamanda kıyı topluluklarının tsunamilere, fırtına dalgalanmalarına ve deniz kaynaklı tehlikelere karşı korunması yolunda da önemli hizmetler verdi. 2004 yılından itibaren, UNESCO'nun sayısız tsunami afet sonrası araştırma ekiplerine başkanlık ederek tsunami afet bölgelerinde çalıştı. 2013-2017 yılları arasında UNESCO- Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu, Kuzey Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlı Denizler Tsunami Uyarı Sistemi’ne (UNSECO IOC NEAMTWS) başkanlık etti. Lisansüstü eğitimde yetiştirdiği 40’tan fazla yüksek lisans ve beş doktora öğrencisinin birçoğu saygın üniversitelerde ve araştırma kurumlarında tsunami, fırtına kabarması ve tropik fırtınaların modellemesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmaktadır. Kısacası, denizlere ilişkin afetlerin araştırılması, halkın bilinçlendirilmesi ve kıyı yapılarının tasarımında yeni mühendislik çözümlerinin geliştirilmesi açısından çalışmaları ve liderliği dikkat çekicidir.
Professor Ahmet Cevdet Yalçıner was granted the 2019 Hamaguchi Award, given by Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Prof. Yalçıner was presented his award by Akaba Kazuyoshi, Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan at the ceremony held on October 29, 2019.


Hamaguchi Award is given since 2016 for individuals and/or organizations that have made significant scientific or pragmatic contributions to the enhancement of coastal resilience against tsunami, storm surge, and other coastal disasters, which will raise people’s awareness of disaster resilience.


The award is named after Hamaguchi Goryo, who protected his fellow villagers from the tsunami resulting from the Ansei Nankai Earthquake, and its devastating effect in the village of Hiromura (new name Hirogawa) in Wakayama Prefecture, Japan, on December 24, 1854 (November 5, according to the old Japanese calendar). In memory of this event, November 5th was designated as “World Tsunami Awareness Day” on the United Nations General Assembly(UNGA) in December 2015.


Reason of Award:


Professor Ahmet Cevdet Yaçıner from METU, Turkey, is a distinguished researcher actively studying on tsunami science since 1987. He has made valuable contributions to tsunami science in terms of tsunami numerical modeling, increasing tsunami awareness, preparedness, resilience, and development of mitigation strategies through countless international scientific projects. He was selected as the Research Fellow of Matsumae International Foundation of Japan in 1987, which provided a great opportunity for him to study at Tohoku University under the supervision of Prof. Dr. Nobuo Shuto. He devoted not only his academic endeavors but also his life to the protection of coastal communities against tsunamis, storm surges, and marine induced hazards. He had led numerous post-tsunami survey teams of UNESCO since 2004 and chaired UNESCO-IOC NEAMTWS between 2013 and 2017. Several of his research students are currently working in reputable universities and research institutions on tsunami, storm surge and tropical cyclone modeling and assessment. In brief, his academic studies and leadership are remarkable in tsunami research, public awareness, and new engineering solutions on the design of coastal structures.


bu haberi paylaşın:

Top