Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Akademik Eğitmenlik Deneyiminin İleri Teknoloji ile Analizi: Göz Hareketleri Takibi ile Öğretim Tekniklerinin İyileştirilmesi / Analysis of Teaching Experience with Advanced Technology in Higher Education: Improvement of Teaching Techniques via Eye-Tracking


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay tarafından hazırlanan ve üniversitemizin koordinatör olduğu "Teaching in Higher Education Effectively via Eye-tracking" isimli proje; 2019 yılı ERASMUS+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında destek almaya hak kazanan 15 projeden biri oldu. İtalya Salerno Üniversitesi, Litvanya Vilnius Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ÖGEM, Belçika UNICA ve ODTÜ Teknokent'den Dama Sistem Ltd. ortak olarak yer aldığı proje; 282.618 Euro bütçe ile 33 ay sürecek.


Türkiye ve Avrupa’daki akademisyenlerin daha etkili öğretim yapabilmesine yönelik bir sistem geliştirilmesi hedeflenen “Yükseköğretimde Öğretim Tekniklerinin Göz Hareketleri İzleme Tekniği Kullanarak Geliştirilmesi” projesi kapsamında; Türkiye ve Avrupa’daki akademisyenlerin sınıflarda ders anlattıkları esnada göz hareketleri özel gözlüklerle kaydedilip analiz edilecek, sınıfların daha iyi yönetilmesi, teknoloji desteği ile daha etkin ders anlatımı konularında akademisyenlere kendi gözlerinden toplanan veriler kullanılarak bilgi verilecek. Bu sayede; deneyimsiz akademisyenler deneyimli akademisyenlerin gözünden sınıf yönetimini görebilecek, deneyimli akademisyenler kendilerini geliştirebilecek, ders anlatırken yapılan hatalar fark edilebilecek, akademisyenlerin etkili ders anlatmaları sağlanabilecek, sınıflarında bulunan akıllı tahta ve benzeri teknolojik ekipmanı derslerinde aktif kullanmaları kolaylaşacak.


Akademisyenlerimizin etkili öğretim yaparak ülkemizin geleceği olan gençlerimizin daha iyi eğitilmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen proje kapsamında; Türkiye ve Avrupa’daki üniversitelerde derslerde tecrübeliakademisyenlerin sınıf yönetimi ve etkileşimli ders anlatımı gibi konulardaki pedagojik becerileri,akademisyenlere takılacak “göz hareketleri izleme gözlüğü” ile yapılacak sınıf içi ders kayıtları kullanılarak modellenecek. Proje sonundaise; akademisyenlerin edinmeleri gereken bilgi ve becerilerin kısa zamanda aktarımına kolaylık sağlayacak bilgisayar destekli öğrenme içerikleri de tasarlanıp geliştirilecek. Yayılmasında YÖK ve katılımcı ülkelerin YÖK benzeri kurumlarının rol üstlenmesi hedeflenen proje çıktıları ile geliştirilen model daha sonra Türkiye’de ve diğer AB ülkelerinde de yaygınlaştırılacak.The "Teaching in Higher Education Effectively via Eye-tracking" project, by Prof. Dr. Kürşat Çağıltay from Computer Education and Instructional Technology Department, under the coordinatorship of our university, is entitled to be as one of the 15 granted projects within the scope of 2019 ERASMUS+ Main Action 2 Strategic Partnerships in Higher Education (KA203). University of Salerno from Italy, Vilnius University of Lithuania, Atatürk University Center for Advancing Learning and Teaching (ÖGEM), Belgium UNICA and Dama Sistem Ltd. from METU Technopolis are jointly taking part in the project which has a budget of 282,618 Euros, and will last 33 months.


Within the scope of the “Development of Teaching Techniques in Higher Education Using Eye Movements Monitoring Technique”project; eye movements of academics in Turkey and Europe will be recorded with special glasses while they teach lessons in the class, then will be analyzed, and academics will be given information by using the data collected from their own eyes for better management of classes, for giving more effective lectures with the support of technology. In this way; inexperienced academics will be able to observe classroom management through the eyes of experienced faculty, experienced academics will improve themselves, faults in giving lectures will be spotted, efficient lecturing of academics will be provided, smart board and similar technological equipment in their classes will be easier to use actively in their classes.


Pedagogical skills in subjects such as interactive lectures and classroom management of faculty experienced in courses within the universities of Turkey and Europe will be modeled by using in-class course recordings made with eye-tracking glasses which will be worn by faculty, within the scope of the project, which aims to contribute to the better education of our youth, which is the future of our country, by making teaching skills of our academics effective. At the end of the project; computer aided learning content will be designed and developed to facilitate the rapid-transfer of knowledge and skills that academicians should acquire. The model developed by project outcomes will then be expanded in Turkey and other EU countries by the role of the Higher Education Board and similar institutions in the participating countries.


bu haberi paylaşın:

Top