Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

TÜBİTAK ARDEB 1001 Projelerinde ODTÜ Başı Çekmeye Devam Ediyor / METU Leads TÜBİTAK ARDEB 1001 Projects


ODTÜ, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) 2019 yılı birinci döneminde önerilen 1001 programında en çok proje desteği alan üniversite oldu. Böylece ODTÜ, en çok proje alan üniversite unvanını beşinci yılda da korumaya devam etti.


ODTÜ;ARDEB 1001 programı özelinde Mart 2019 dönemi için % 35 başarı oranına karşılık gelen 20 proje ile tüm üniversiteler arasında en çok projesi desteklenmeye hak kazanmış üniversite oldu.


ODTÜ ayrıca; ARDEB 1001 programı kapsamında araştırma üniversiteleri arasında da en çok sayıda proje desteği alan üniversite oldu.


Kabul Edilen Proje Sayısına Göre Araştırma Üniversiteleri Dağılımı:


Araştırma Üniversitesi

Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Sayısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

20

İstanbul Teknik Üniversitesi

15

Hacettepe Üniversitesi

13

Ankara Üniversitesi

12

İstanbul Üniversitesi

9

Erciyes Üniversitesi

6

İzmir Yüksek Teknoloji Ens.

6

Boğaziçi Üniversitesi.

5

Gazi Üniversitesi

4

Gebze Teknik Üniversitesi

3


Desteklenmeye Hak Kazanan TÜBİTAK ARDEB 1001 Projeleri:

Prof. Dr. İsmail Aydın - İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Meryem Beklioğlu - Biyolojik Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Pınar Çalık - Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Nevzat Güneri Gençer - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Klaus Verner Schmidt - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Hayriye Canan Sümer -Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Cem Topkaya - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Sadi Turgut - Fizik Bölümü

Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar Akgüner - Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Alpan Bek - Fizik Bölümü

Doç. Dr. Hüseyin Hacıhabiboğlu - Enformatik Enstitüsü

Doç. Dr. Yeşim Soyer - Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Avşar - Jeoloji Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi Simge Çınar - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi Nihal Terzi Çizmecioğlu - Biyolojik Bilimler Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Aydın Göl - Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi Ozan Keysan - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi Erkan Kiriş - Biyolojik Bilimler Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Bahar İpek Torun - Kimya Mühendisliği
METU received the highest number of project funds in the 1001 program proposed to the TÜBİTAK Research Support Programs Department (ARDEB) in the first term of 2019. Thus, METU continued to retain its title of university with the highest number of projects in its fifth year.


With respect to the ARDEB 1001 program, METU has taken the first place in terms of the number of supported projects among all universities with 20 projectsin the March 2019 call which corresponds to a success rate of 35%.


In addition, METU has achieved the highest number of projects accepted for funding among the research universities under ARDEB 1001 program.


Distribution of Research Universities by Number of Supported Projects:


Research University

Number of Supported Projects

Middle East Technical University

20

Istanbul Technical University

15

Hacettepe University

13

Ankara University

12

İstanbul University

9

İzmir Institute of Technology

6

Erciyes University

6

Boğaziçi University

5

Gazi University

4

Gebze Technical University

3


TÜBİTAK ARDEB 1001 Projects Accepted for Funding:


Prof. Dr. İsmail Aydın - Department of Civil Engineering

Prof. Dr. Meryem Beklioğlu - Department of Biology

Prof. Dr. Pınar Çalık - Department of Chemical Engineering

Prof. Dr. Nevzat Güneri Gençer - Department of Electrical and Electronics Engineering

Prof. Dr. Klaus Verner Schmidt - Department of Electrical and Electronics Engineering

Prof. Dr. Hayriye Canan Sümer - Department of Psychology

Prof. Dr. Cem Topkaya - Department of Civil Engineering

Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer - Department of Aerospace Engineering

Prof. Dr. Sadi Turgut - Department of Physics

Assoc. Prof. Dr. Fatma Umut Beşpınar Akgüner - Department of Sociology

Assoc. Prof. Dr. Alpan Bek - Department of Physics

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Hacıhabiboğlu - Informatics Institute

Assoc. Prof. Dr. Yeşim Soyer - Department of Food Engineering

Assist. Prof. Dr. Ulaş Avşar - Department of Geological Engineering

Assist. Prof. Dr. Simge Çınar - Department of Metallurgical and Materials Engineering

Assist. Prof. Dr. Nihal Terzi Çizmecioğlu - Department of Biology

Assist. Prof. Dr. Ebru Aydın Göl - Department of Computer Engineering

Assist. Prof. Dr. Ozan Keysan - Department of Electrical and Electronics Engineering

Assist. Prof. Dr.Erkan Kiriş - Department of Biology

Assist. Prof. Dr. Bahar İpek Torun - Department of Chemical Engineering


bu haberi paylaşın:

Top